نصب ماژول های نود از Git

by MDP 29. November 2013 17:10

اگر زمانی نیاز داشتید که بنا بر هر دلیلی یکی از ماژول های نود را از روی جایی غیر از NPM Registry نصب کنید روشی وجود داره.

 

دستور روتین برای نصب یک ماژول در نود دستور زیر می باشد :

npm install jade

دستور install با آرگومان های مختلفی کار می کند که این لیست رو در منوی زیر میتونید مشاهده کنید :

  1. npm install <no argument>
  2. npm install <folder>
  3. npm install <url>
  4. npm install <name>
  5. npm install <name>@<version>
  6. npm install <name>@<version range>
  7. npm install <git remote url>
1.npm install <no argument>
 
با این دستور npm از روی فایل package.json به صورت خودکار تمام dependency های نصب شده را نصب می کند.
 
2.npm install <folder>
 
با این دستور ماژول مورد نظر از روی فولدری در سیستم جاری نصب خواهد شد.
 
3.npm install <url>
 
همانند نصب از روی یک فولدر می توند نصب را از طریق یک آدرس انجام دهد.
 
4.npm install <name>
 
نصب بر اساس نام ماژول از روی registry سایت npmjs.org
 
5. install <name>@<version>
 
زمانی کاربرد دارد که شما قصد نصب یک ماژول را بر اساس ورژن خاصی از آن را دارید
 
6.npm install <name>@<version range>
 
نصب یکی از روژن های موجود بر اساس رنج مشخص شده
 برای مثال :
npm install jade@">=0.30.0 <0.34.0"
7.npm install <git remote url>
 
اگر هم مایلید که ماژول خود را از روی یک git repository نصب کنید هم از روش زیر استفاده کنید :
git install git://github.com/isaacs/npm.git#v1.0.27

Tags: , ,

Node.js

My Groups

Poll

از چه پلتفرمی برای توسعه استفاده می کنیدShow Results

Month List