نتیجه نظرسنجی لزوم داشتن Laptop برای Developer ها.

by MDP 22. October 2011 16:02

بعد از حدود 3 ماه نظر سنجی که روی وبلاگم قرار دادم ، نتیجه زیر در مورد داشتن یک Laptop برای برنامه نویس ها بدست اومد.

تحلیل نتایج زیاد سخت نبود ، چون تعداد افراد شرکت کننده زیاد نبود.

لطفا در نظرسنجی جدید شرکت کنید.

Tags: ,

General | Work

blog comments powered by Disqus

My Groups

Poll

از چه پلتفرمی برای توسعه استفاده می کنیدShow Results

Month List